هزینه پست شما رایگان شد (فقط تا پایان خرداد)

چهارمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی

اخبار چهارمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی سال 1396 در این صفحه قابل دنبال است چون که نشر برتر با ارائه به لحظه اخبار استخدامی آزمون دستگاه های اجرایی داوطلبان را در جریان سریع اخبار و اطلاعیه ها قرار می دهد.

چهارمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی


97/2/10 (اعلام نتایج چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی)

نتایج نهایی آزمون استخدامی بانک مسکن در طی چهارمین آزمون فراگیر شهریور ماه سال 1396 اعلام شده است. داوطلبان از تاریخ 97/02/15 به منظور ادامه روند استخدام به پایگاه اینترنتی این دستگاه مراجعه نمایند.


96/12/14 (نتایج چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های دولتی)

نتایج مربوط به آزمون استخدامی سازمان پزشکی قانونی بعنوان یکی از دستگاه های شرکت کننده در چهارمین آزمون فراگیر مشخص گردید. تاریخ مراجعه داوطلبان رشته های استخدامی این سازمان به سایت اینترنتی آن جهت ادامه فرآیند استخدام 96/12/16 تعیین شده است.


96/12/9 (نتایج نهایی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال 96)

نتایج نهایی دستگاه های شرکت کننده در آزمون استخدامی فراگیر سال 96 به ترتیب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز ، اداره کل راه و شهرسازی استان البرز ، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز ، سازمان بنادر و کشتیرانی ، سازمان دامپزشکی کشور ، استانداری استان البرز ، اداره کل منابع طبیعی استان البرز ، اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی استان البرز ، بانک سپه ، سازمان حسابرسی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است و از تاریخ 96/12/12 داوطلبان به پایگاه اینترنتی دستگاه مربوط به خود مراجعه کنند.


96/11/10 (اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی فراگیر سال 96)

نتایج نهایی مربوط به آزمون استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام گردید که داوطلبان از تاریخ 96/11/14 باید به پایگاه اینترنتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه داشته باشند.


96/11/3 (اطلاعیه نتایج نهایی چهارمین آزمون استخدامی فراگیر)

نتایج نهایی دستگاه های اجرایی به نام های سازمان ملی بهره وری ایران ، مرکز پزشکی قانونی استان البرز ، سازمان بهزیستی استان البرز ، اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز ، بانک صنعت و معدن ، سازمان اداری و استخدامی کشور ، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، اداره کل هواشناسی استان البرز ، اداره کل دامپزشکی استان البرز ، سازمان سنجش آموزش کشور که در چهارمین آزمون فراگیر جذب نیرو داشته اند اعلام شده است. زمان مراجعه داوطلبان این دستگاه ها به پایگاه اینترنتی آنها از تاریخ 96/11/08 تعیین گردید.


96/8/20 (اطلاعیه مصاحبه چهارمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی)

اسامی چند برابر ظرفیت چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی اعلام شده است. داوطلبان می توانند جهت مصاحبه به دستگاه اجرایی مورد نظر مراجعه نمایند.


96/8/20 (مصاحبه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال 96)

کارنامه نتایج معرفی شدگان چند برابر ظرفیت از میان داوطلبان واجد شرایط به منظور انجام مصاحبه استخدامی دستگاه های سازمان‌ پزشکی قانونی کشور ، وزارت‌ امور خارجه ، وزارت امور اقتصاد و دارایی ، بانک سپه ، سازمان بنادر و دریانوردی ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، سازمان سنجش آموزش کشور ، سازمان‌ حسابرسی ، دستگاه های اجرایی استان‌ البرز ، سازمان‌ دامپزشکی کشور ، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بانک مسکن ، بانک صنعت و معدن ، سازمان ملی بهره‌ وری ایران ، سازمان اداری و استخدامی کشور ، سازمان انتقال‌ خون ایران ، موسسه‌ آموزش عالی علمی – کاربردی صنعت آب‌ و برق در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر گردید.


96/7/20 (نیروهای بیشتر در آزمون استخدامی فراگیر سال 96 استخدام می شوند)

در تعدادی از دستگاه ها ممکن است نیروهای بیشتری استخدام شوند و فرآیند استخدام مقداری طول بکشد. در چهارمین آزمون استخدامی فراگیر بیش از 11 هزار نفر استخدام می شوند که برای هر شغل تعداد 3 نفر جهت مصاحبه معرفی می گردند.


96/7/6 (اعلام نتایج آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال 96)

کارنامه نتایج اولیه سه برابر ظرفیت چهارمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی که در تاریخ 96/6/3 برگزار گردید در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر گردید.


96/6/5 (استخدام سی هزار نفر در دستگاه های اجرایی در سال 1396)

چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی در سال 96 برگزار گردید و نزدیک به سی هزار نفر تا آخر سال در دستگاه های اجرایی پذیرفته می گردند. آزمون استخدامی فراگیر سال 96 بیش از چهارصد هزار نفر شرکت کننده داشته است که نزدیک به دوازده هزار نفر آن استخدام می گردند. سازمان اداری و استخدامی در هر سال دوبار آزمون استخدامی برگزار می نماید که یکی در اواخر فصل بهار و دیگری در فصل پاییز برگزار می شود.


96/6/3 (آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال 96 برگزار شد)

آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی در تاریخ 96/6/3 برگزار گردید که در این آزمون تعداد 402430 داوطلب شرکت نمودند. تعداد 222736 نفر از شرکت کنندگان چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی زن و تعداد 179694 نفر هم مرد بوده اند.


96/5/31 (پرینت کارت ورود به جلسه آزمون فراگیر سال 96)

داوطلبان شرکت کننده در چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال 96 می توانند نسبت به پرینت کارت شرکت در جلسه آزمون اقدام نمایند. کارت ورود به جلسه از تاریخ 96/5/31 برروی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است.


96/4/11 (اتمام مهلت نام نویسی چهارمین آزمون استخدامی فراگیر)

مهلت نام نویسی چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی که از تاریخ 96/3/29 آغاز شده است در تاریخ 96/4/11 به اتمام می رسد. در این آزمون فراگیر تعداد یازده دستگاه دولتی و یک استانداری استخدام نیرو دارند.


96/3/29 (آغاز ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی)

اطلاعیه ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی در سایت سنجش آموزش کشور آغاز منتشر گردید.دستگاه هایی که در این آزمون جذب نیرو دارند به این ترتیب هستند : وزارت آموزش و پرورش ، سازمان دامپزشکی کشور ، سازمان حسابرسی ، دستگاه های اجرایی استان البرز ، بانک مسکن ، سازمان ثبت اسناد و املاک ، سازمان اداری و استخدامی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان سنجش آموزش کشور ، بانک صنعت و معدن ، سازمان پزشکی قانونی ، بیمه مرکزی ، سازمان بنادر و دریانوردی ، بانک سپه ، وزارت امور خارجه ، سازمان ملی بهره وری ایران ، موسسه‌ آموزش عالی علمی – کاربردی صنعت آب‌ و برق و سازمان انتقال خون.

ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی از تاریخ 96/3/29 شروع می شود در تاریخ 96/4/11 به پایان می رسد. کارت شرکت در آزمون از تاریخ 96/5/31 در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می گردد که داوطلبان می توانند نسبت به پرینت آن اقدام نمایند. آزمون استخدامی فراگیر سال 96 در تاریخ 96/6/3 برگزار می شود. داوطلبان جزئیات چهارمین آزمون استخدامی را می توانند از طریق دفترچه راهنمای آزمون که در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است مطالعه نمایند.

نشر برتر

انتشارات "نشر برتر" یکی از کامل ترین و تخصصی ترین آرشیوهای کتب استخدامی کشور را دارا می باشد و با سابقه و تجربه ای گرانبها می تواند بهترین مشاور در مراحل آماده سازی آزمون های استخدامی به شمار آید.

دیدگاه ها

در بحث درباره این مقاله شرکت کنید.

نشر برتر