هزینه پست شما رایگان شد (فقط تا 5 تیر ماه )

منابع تخصصی دومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی (سال 1394)

آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی هر سال برگزار می شود و دستگاه های مختلف استخدام نیروی انسانی خود را از طریق آن انجام می دهند. نشر برتر منابع تخصصی رشته های آنها را بطور کامل بررسی می نماید که در این بخش منابع تخصصی دومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی را به ترتیب نام خواهد برد. همه خوشه های شغلی که در این آزمون فراگیر معرفی شده اند را در ادامه معرفی خواهیم نمود.

داوطلبان در هر یک از خوشه هایی که در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی شرکت می نمایند باید در آزمون کتبی سوالات دو بخش عمومی و تخصصی را جوابگو باشند. بخش تخصصی هر خوشه چندین درس بعنوان منابع تخصصی دارد که در این مقاله به منابع دومین آزمون استخدامی فراگیر سال 1394 پرداخته می شود.

منابع تخصصی دومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

در اخبار دومین آزمون استخدامی فراگیر می توانید بطور کامل از شرایط آزمون مطلع شوید. در منابع تخصصی دومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی تعداد 76 خوشه شغلی معرفی شده است که اوطلبان هر یک از آنها باید دورس تخصصی رشته خود را بشناسند. انتشارات نشر برتر بطور دقیق همه خوشه های شغلی و منابع تخصصی مربوط به آنها را معرفی خواهد نمود.

لیست منابع تخصصی رشته های دومین آزمون استخدامی فراگیر

پیش بینی هواشناسی، کارشناس مطالعات و تحقیقات هواشناسی : ریاضی عمومی و معادلات دیفرانسیل، فیزیک عمومی، هواشناسی عمومی

کارشناس برنامه و بودجه : اصول حسابداری، اقتصاد کلان و مالیه عمومی، بودجه ریزی و حسابداری دولتی، تئوری های مدیریت

کارشناس امور اداری : مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، تئوری های مدیریت و تجریه و تحلیل سیستم، حقوق اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری ، تئوری های مدیریت دولتی

کارشناس حقوقی : آیین دادرسی (مدنی و کیفری)، حقوق (مدنی، تجارت و اداری)، حقوق جزا (عمومی و اختصاصی)

کارشناس امور خبری، کارشناس روابط عمومی : اصول روابط عمومی، آیین نگارش در روزنامه نگاری و روابط عمومی، مبانی ارتباطات اجتماعی، مبانی سازمان و مدیریت

کارشناس امور سخت افزار رایانه، کارشناس شبکه، کارشناس شبکه : شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه، مدارهای منطقی و الکترونیکی، معماری کامپیوتر

پزشک، پزشک متخصص : پاتولوژی، ترمینولوژی، داروشناسی، فیزیولوژی و آناتومی

دندان پزشک : بیماری های دهان، فک و صورت، جراحی دهان، فک و صورت، رادیولوژی فک و صورت، درمان ریشه، پریو، دندانپزشکی کودکان

بازرس، حسابدار، حسابرس، مسئول خدمات مالی : اصول حسابداری، بودجه، حسابداری دولتی، حسابداری مالی

کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی : ایمنیو کلینیکال پاتولوژی، روش های آزمایشگاهی کنترل کیفی (غذا، دارو و فراورده های بیولوژیکی)، میکروبیولوژی اختصاصی (باکتری، ویروس، انگل و قارچشناسی)، نمونه برداری و مدیریت آزمایشگاه

کارشناس برنامه ریزی : اصول و مبانی برنامه ریزی و توسعه، اصول و مبانی علم اقتصاد، اصول و مبانی مدیریت و بهره وری

برنامه نویس سیستم، کارشناس تحلیل گر سیستم : پایگاه داده ها، تحلیل و طراحی سیستم، زبان های برنامه نویسی

کارشناس روابط بین الملل : اصول روابط بین الملل، حقوق بین الملل عمومی، سازمان های بین المللی، مطالعات منطقه ای و مسایل سیاسی و اقتصادی جهان سوم

کارشناس امور فرهنگی : برنامه ریزی امور فرهنگی، روش تحقیق، مبانی و نظریه های فرهنگی، مدیریت سازمان های فرهنگی

کارشناس اطلاعات و جهانگردی : جاذبه های ایران، شناخت و روحیات ملل، مبانی ارتباطات و روابط عمومی، مدیریت و تشریفات هتل

کارشناس معماری : بیان معماری و معماری منظر، تحلیل و طراحی فضاهای معماری و شهری، مبانی نظری معماری، قوانین شهر سازی و معماری و شورای عالی شهرسازی و معماری

مهندسی راه و ساختمان : تکنولوژی و مقاومت مصالح، جزئیات ساختمان و خاک و پی، طراحی و نظارت سازه های فلزی و بتنی، نقشه برداری و طرح هندسی راه

کارشناس بررسی اسناد و مدارک : روش تحقیق، شناسایی و مطالعه اسناد و کتیبه ها، مدیریت اسناد و گزارش نویسـی، فهرسـت نویسـی نسخه های خطی و اسناد تـاریخی، کلیـات مبـانی علم تاریخ

کارشناس مطالعات اقتصادی : اقتصاد خرد و کلان، آمار و اقتصاد سنجی، زبان تخصصی، مسائل اقتصاد ایران

کارشناس امار کشوری : مفاهیم و روش های آماری، احتمال و کاربرد آن، رگرسیون، روش های نمونه گیری

کارشناس امور پژوهشی : روش تحقیق، سنجش و ارزشیابی آموزشی، آمار و کاربرد آن در علوم انسانی، نظریـه هـای جامعه شناسی و جامعه شناسی سازمانه

مهندس ارتباط و مخابرات، مهندس بـرق : الکترونیک، بررسی سیستم های قدرت، ماشین های الکتریکی، مدار الکتریکی

کارشناس امور آموزش : مدیریت و برنامه ریزی اموزشی، روش تحقیق و آمار، تئوری های مدیریت (رفتار سازمانی، منابع انسانی، اصول مدیریت)، سنجش و اندازه گیری

مامور حراست : اخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی، حقوق اساسی و اداری، مبانی حفاظت، مبانی سازمان و مدیریت

مهندس نقشه برداری : اصول مبانی سنجش از دور، اصول و مبانی سیستم های اطلاعات مکانی، نقشه برداری عمومی، ژئودزی

کارشناس راه، ساختمان و شهرسازی : تاریخ شهرسازی، مباحث عمومی و شهرسازی در ایران، مبانی و تکنیک های برنامه ریزی شهری

کارتوگراف و نقشه بردار : فتوگرامتری و ژئودزی، نقشه برداری

کارشناس امور حمل و نقل : تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته، ترافیک پیشرفته، ریاضیات عالی مهندسی، طرح هندسی راه پیشرفته

کارشناس امور فنی صنایع : کارشناس راه، ساختمان و شهرسازی ،کارشناس شهرسازی برنامه ریزی و کنترل پروژه، اصول مدیریت و تئوری سازمان، اقتصاد مهندسی، تئوری احتمال و آمار مهندسی

کارشناس ثبت اسناد و املاک : آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق مدنی

کارشناس برنامه ریزی شهری، کارشناس طراحی شهری : جغرافیای شهری پیشرفته، روشها و شیوه های مبانی نظری برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای، مبانی نظری برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای

کارشناس امور اقتصادی، کارشناس علوم اجتماعی : اقتصاد خرد و کلان، آمار و روش تحقیق، مبانی جامعه شناسی

کارشناس مرمت، کارشناس معماری : مبانی نظری حفاظت و مرمت ابنیه و بافت های واجد شرایط، مبانی نظری معماری

کارشناس پردازش داده های هواشناسی : آمار و ریاضی، پایگاه داده و برنامه نویسی، فیزیک عمومی، هواشناسی عمومی

کارشناس تجهیزات هواشناسی، کارشناس زیر ساخت ارتباطات هواشناسی : ریاضی مهندسی، فیزیک عمومی، مدار و الکترنیک، هواشناسی عمومی

پرستار، پژوهشگر سلامت، کارازمای مدیریت سلامت : گزارش سازمان جهانی سلامت تامین منابع در نظام سلامت به سوی پوشش همگانی، اقتصاد بهداشت برای کشورهای در حال توسعه (راهنمای عملی)، نظام های بیمه سلامت

کارشناس هواشناس همدیدی : آمار و ریاضی، فیزیک عمومی، هواشناسی عمومی

کارشناس حرفه ای ورزش، کارشناس ورزش و جوانان : آناتومی، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، فیزیولوژی ورزش، مدیریت برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی

کارشناس توسعه اقتصادی و منابع مالی خارجی، کارشناس مطالعات اقتصادی : اقتصاد خرد و کلان، ریاضیات و آمار، زبان تخصصی مالی و اقتصاد، مدیریت مالی، سرمایه گذاری و بازریابی

کارشناس امور برنامه ریزی حمل و نقل : برنامه ریزی حمل و نقل، تحقیق در عملیات، طرح هندسی پیشرفته، مکانیک خاک و پی سازی

کارشناس امور استاندارد : آشنایی با تدوین استانداردهای ملی، آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران، آشنایی با قوانین و مقررات استاندارد

کارشناس بازرگانی خارجی : اقتصاد بین الملل، بازرگانی بین المللی، رفتار سازمانی بین المللی، سازمان های پولی و مالی بین المللی

کارشناس مطالعات اقتصادی : اصول حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی، اصول و شیوه های نقل و انتقالات پولی و اعتباری بین المللی، پیمان ها و سازمان های اقتصادی بین المللی، شیوه ها و ساز و کارهای تجارت بین المللی

کارشناس حقوقی/ مالکیت فکری : حقوق بین الملل عمومی، حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبت، حقوق مالکیت صنعتی

کارشناس حقوقی/ حقوق بشر : حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق همبستگی

کارشناس ارتباط و مخابرات : آنتن، ماکرویو، مدارهای مخابراتی، میدان ها و امواج

مهندس تاسیسات : تاسیسات بهداشت ساختمان، تاسیسات حرارتی مرکزی، تعمیر و نگهداری و تاسیسات الکتریکی ساختمان، تهویه متبوع تابستانی

کارشناس امور سیاسی / جغرافیای سیاسی : مفاهیم و نظریه های جغرافیایی سیاسی، جغرافیای محض با تاکید بر مرزهای ایران، جغرافیا و راهبرد ملی، نظام های ژئوپلتیک (منطقه ای و جهانی)

کارشناس امور سیاسی/ روابط بین الملل : تاریخ روابط بین الملل، سازمانهای بین المللی، سیاست بین الملل، نظریه های روابط بین الملل

مهندس ساختمان : استاتیک و مقاومت مصالح، مکانیک خاک، متره و براورد پروژه، طراحی و اجرای سازه های فولادی و بتنی

کارشناس خدمات مشترکین : مبانی سازمان و مدیریت، آمار و روش تحقیق، روانشناسی عمومی، اصول حسابداری

کارشناس آزمایشگاه فیزیک و شیمی : شیمی تجزیه، شیمی فیزیک، خوردگی و رسوب گذاری، مکانیک سیالات

کارشناس ایمنی و حفاظت کار : اصول ایمنی، بهداشت محیط کار، عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار، مدیریت ایمنی

کارشناس ازمایشگاه آب، مهندس منابع آب : هیدرولیک و سیالات، هیدروژئولوژی، هیدرولوژی،زمین شناسی

کارشناس آبیاری و کشاورزی : هیدرولیک و هیدرولوژی، سیستم های ابیاری، رابطه آب و خاک و گیاه، ساختمان های انتقال و توزیع

کارشناس بررسی های اقتصادی، کارشناس برنامه و بودجه : اصول تنظیم بودجه، اصول حسابداری، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، اقتصاد خرد و کلان

مهندس مکانیک : مقاومت مصالح و طراحی اجزای، مکانیکی ،ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت، دینامیک و ارتعاشات

کارشناس مطالعات اجتماعی : نظریه های جامعه شناسی، روش تحقیق و امار، اصول و مبانی مدیریت، بررسی مسایل اجتماعی ایران

کارشناس امور اموزش عالی : مدیریت و برنامه ریزی اموزشی، روش تحقیق و امار ،تئوری های مدیریت (رفتار سازمانی، منابع انسانی، اصول مدیریت)، سنجش و ارزشیابی اموزشی

کارشناس امار موضوعی : ریاضی، مفاهیم و روش های اماری، احتمال و کاربرد ان، روش های نمونه گیری، رگرسیون

مترجمی زبان فرانسه، مترجمی زبان انگلیسی، مترجمی زبان عربی، مترجمی زبان المانی، مترجمی زبان روسی، مترجمی زبان اسپانیای، مترجمی زبان ایتالیایی، مترجمی زبان اذری، مترجمی زبان چینی، مترجمی زبان ترکی استانبولی، مترجمی زبان اردو، مترجمی زبان کره ای، مترجمی زبان ارمنی، مترجمی زبان صربی، مترجمی زبان ژاپنی : دستور زبان، واژگان، درک مطلب

blank
نشر برتر

انتشارات "نشر برتر" یکی از کامل ترین و تخصصی ترین آرشیوهای کتب استخدامی کشور را دارا می باشد و با سابقه و تجربه ای گرانبها می تواند بهترین مشاور در مراحل آماده سازی آزمون های استخدامی به شمار آید.

دیدگاه ها

در بحث درباره این مقاله شرکت کنید.

نشر برتر