تخفیف ویژه و ارسال رایگان کتاب ها (فقط تا ۲۰ اردیبهشت)

منابع تخصصی اولین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی (سال 1394)

مهم ترین چیزی که برای داوطلبان آزمون های استخدامی اهمیت دارد دروسی می باشد که جهت برگزاری آزمون لحاظ می گردند. نشر برتر نگاه ویژه خود را به این بخش هم انداخته و تصمیم گرفته تمامی منابع آزمون ها را بررسی نماید. منابع تخصصی اولین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی بعنوان اولین مطلب بخش بررسی منابع تخصصی پایگاه نشر برتر توجه داوطلبان را می طلبد.

شرکت کنندگان آزمون های استخدامی حتما باید شناخت کافی از منابعی که قرار است از آنها سوال طراحی شود داشته باشند که این کار با مشاهده دفترچه آزمون مربوطه صورت می گیرد. نشر برتر جهت دسترسی داوطلبان به عناوین این منابع، آنها را طی یک مقاله خدمت شما داوطلبان ارائه نموده است که در این صفحه می توانید از منابع تخصصی اولین آزمون استخدامی فراگیر سال 1394 آگاهی یابید. با ما همراه شوید تا دروس تخصصی رشته های شغلی آزمون اول دستگاه های اجرایی را معرفی نماییم.

منابع تخصصی اولین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

اولین آزمون دستگاه های اجرایی حاوی رشته های بسیار زیادی بوده است که در مجموع بیش از 60 عنوان خوشه طی این آزمون معرفی شدند. برای هر یک از این خوشه ها تعدادی دروس جهت سوالات بخش تخصصی آزمون در نظر گرفته شد که داوطلبان متقاضی هر یک از خوشه های شغلی این دروس را در آزمون اول استخدامی دستگاه هایی اجرایی پیش روی خود داشتند. نشر برتر جهت آشنایی داوطلبان با نمونه آزمون ها، کتاب نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی را در کشور که حاوی تمامی آزمون های فراگیر برگزار شده می باشد عرضه نمود که برای تمامی این رشته ها مناسب است.

منابع بخش تخصصی خوشه های شغلی اولین آزمون دستگاه های اجرایی

خوشه های شغلی اولین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی به همراه دروس بخش تخصصی به ترتیب نام برده خواهند شد :

تقریر نویس : آیین دادرسی، آیین نگارش حقوقی، حقوق اداری، حقوقی اساسی

هواشناسی : ترمودینامیک، ریاضی و آمار و احتمالات، هواشناسی فیزیکی، هواشناسی همدیدی

بازرگانی داخلی : اصول و تئوری های مدیریت، اقتصاد خرد و کلان، آمار و روش تحقیق، بازاریابی

کارشناس امور فنی صنایع : آمار و احتمالات مهندسی، برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات، طرح ریزی واحدهای صنعتی، علم مواد

کارشناس امور بهزیستی : آسیب شناسی روانی – اجتماعی، روانشناسی رشد و آزمون های روانی، روانشناسی سلامت و توانبخشی، شیوه های اصلاح و تغییر رفتار

امور ثبت احوال : حقوق خصوصی، قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی، قوانین و مقرارت ثبت احوال، مبانی فناوری اطلاعات، قانون ثبت احوال و دستورالعمل های مصوب شورای عالی ثبت احوال، قانون مدنی، اهمیت فناوری اطلاعات و هویت الکترونیکی

بازرس کار : حوادث ناشی از کار، عوامل زیان آور در محیط کار (عوامل فیزیکی، شیمیایی و ارگونومیک)، مدیریت ایمنی و ریسک، مهندسی ایمنی (مبانی حریق و آتش نشانی، ایمنی برق، ایمنی ماشین آلات)

مامور اجرایی محیط زیست : آلودگی های محیط زیست، شناخت ادوات صید و شکار، شناخت و حمایت محیط زیست، قوانین و مقررات بین المللی و ملی محیط زیست و بهداشت محیط

کاردان آزمایشگاه : ایمنولوژی – سرولوژی، بیوشیمی، میکروب شناسی، هماتولوژی و بانک خون

امور برنامه و بودجه : اصول حسابداری، اقتصاد کلان و مالیه عمومی، بودجه ریزی و حسابداری دولتی، تئوری های مدیریت

کارشناس جنگل و مرتع : آبخیزداری و مرتع داری، بهره برداری و مسایل اقتصادی و اجتماعی جنگل و مرتع، جنگل داری و آمار و اندازه گیری جنگل، جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

اقتصاد کشاورزی : اقتصاد خرد و کلان، اقتصادسنجی، بازاریابی محصولات کشاورزی، مدیریت و توسعه کشاورزی

امور اداری : تئوری های مدیریت دولتی، تئوری های مدیریت و تجریه و تحلیل سیستم ها، حقوق اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

کارشناس حقوقی : آیین دادرسی (مدنی و کیفری)، حقوق (مدنی، تجارت و اداری)، حقوق جزا (عمومی و اختصاصی)

روابط عمومی : ارتباطات انسانی، آیین نگارش در روزنامه نگاری و روابط عمومی، مبانی سازمان و مدیریت، نظریه های جامعه شناسی، مبانی ارتباطات و روابط عمومی

کارشناس شبکه و سخت افزار : شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه، مدارهای منطقی و الکترونیکی، معماری کامپیوتر

کارشناس امور فرهنگی وقف : برنامه ریزی امور فرهنگی، حقوق مدنی (مباحث مربوط به وقف)، مبانی نظریه های فرهنگی، متون فقه (وقف و مباحث مربوط به آن)

پزشک : پاتولوژی، ترمینولوژی، داروشناسی، فیزیولوژی و آناتومی

امور مالی : اصول حسابداری، بودجه، حسابداری دولتی، حسابداری مالی

کاردانی دامپزشکی : بهداشت عمومی و مواد غذایی با منشا دامی، بیماری های دام و طیور، پیشگیری و واکسیناسیون دام و طیور، مدیریت بهداشتی پرورش دام و طیور

کارشناس برنامه ریزی : اصول و مبانی برنامه ریزی و توسعه، اصول و مبانی علم اقتصاد، اصول و مبانی مدیریت و بهره وری

خلبان : اصول پرواز، عوامل انسانی، ناوبری، هواشناسی

کارشناس فنی هواپیما : الکترونیک هواپیما، تست های غیر مخرب، مکانیک هواپیما، موتور و بدنه

کارشناس مراقبت پرواز : آشنایی با انکسهای مربوطه، آشنایی با مرکز کنترل فضای کشور، برج مراقبت و تقرب پرواز، مدیریت فرودگاهی

کارشناس عملیات فرودگاهی : اقتصاد حمل و نقل، برنامه ریزی حمل و نقل، کنترل پروژه، مبانی کامپیوتر

دامپزشک و کارشناس بیماری های دامی : اپیدمیولوژی و ایمنی شناسی کاربردی، بازرسی گوشت و بهداشت فرآورده های دامی، بیماری های دام و طیور، آبزیان و زنبور عسل، مدیریت بهداشتی و ایمنی زیستی پرورش دام، طیور و آبزیان

کارشناس امور عمومی هواپیمایی : آشنایی با الکترونیک هواپیما، آشنایی با انکسهای امنیتی ایکائو، مبانی کامپیوتر و امنیت اطلاعات

کارشناس تحلیل گر و برنامه نویس سیستم : پایگاه داده ها، تحلیل و طراحی سیستم، زبان های برنامه نویسی

روابط بین الملل : اصول روابط بین الملل، حقوق بین الملل عمومی، سازمان های بین المللی، مطالعات منطقه ای و مسایل سیاسی و اقتصادی جهان سوم

امور مالیاتی : اقتصاد خرد و کلان، حسابداری صنعتی، حسابداری عمومی، مالیه عمومی و قوانین و مقررات مالیاتی

کارشناس امور فرهنگی : برنامه ریزی امور فرهنگی، روش تحقیق، مبانی و نظریه های فرهنگی، مدیریت سازمان های فرهنگی

کارشناس اطلاعات و جهانگردی : اصول مدیریت و برنامه ریزی، جاذبه های ایران، صنعت جهانگردی، مبانی ارتباطات و روابط عمومی

مراقبت امور تامینی و تربیتی : آسیب شناسی اجتماعی ایران، جامعه شناسی انحرافات، مبانی جامعه شناسی، مبانی روانشناسی

کارشناس ایمنی زمینی هواپیما : آتش نشانی، آشنایی با فرودگاه، امداد و نجات، عملیات فرودگاهی

کارشناس آزمایشگاه محیط زیست : آزمون های مورد نیاز در زمینه محیط زیست و بهداشت محیط، آلودگی های محیط زیست و اثرات آلاینده ها، شیمی محیط زیست، علوم میکروبیولوژی در محیط زیست

کاردان پزشکی قانونی : آناتومی، فارماکولوژی و سم شناسی، فیزیولوژی، هماتولوژی

کارشناس کشوری مدنی : آمار و روش تحقیق، تئوری های مدیریت دولتی، جغرافیای شهری و روستایی، حقوق اساسی و اداری

کارشناس معماری : بیان معماری و معماری منظر، تحلیل و طراحی فضاهای معماری و شهری، جغرافیای شهری، مبانی نظری معماری

امور عمرانی : تکنولوژی و مقاومت مصالح، جزئیات ساختمان و خاک و پی، طراحی و نظارت سازه های فلزی و بتنی، نقشه برداری و طرح مهندسی راه

کارشناس امور دینی : اصول عقاید و احکام، اصول فقه، تاریخ اسلام

بررسی اسناد و مدارک : آمار و روش تحقیق، مبانی مدیریت دولتی، مدیریت اسناد و گزارش نویسی

امور معادن : اکتشاف معدن، زمین شناسی، ژئوشیمی اکتشافی و ژئوفیزیک اکتشافی، فرآوری مواد معدنی

کارشناس روابط کار : جامعه شناسی و روانشناسی کار، حقوق کار، روابط صنعتی کار

امور تعاونی : اصول آموزش و ترویج تعاونی، مبانی جامعه شناسی، مدیریت تعاونی ها و تئوری های مدیریت

کارشناس مطالعات اقتصادی : اقتصاد خرد و کلان، آمار و اقتصادسنجی، زبان تخصصی، مسایل اقتصاد ایران

امور شرکت های دولتی : اصول حسابداری و حسابرسی، بانکداری داخلی و بین المللی، قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی، کلیات بیمه تجاری

فوریت های پزشکی : آناتومی و فیزیولوژی بدن، بیماری های داخلی و احیاء، فارماکولوژی پیش بیمارستانی، فرآیند عملیات و تروما و اورژانس های محیطی

کارشناس امور آموزش : تئوری های مدیریت (رفتار سازمانی، منابع انسانی، اصول مدیریت)، روش تحقیق و آمار، سنجش و اندازه گیری، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

مربی آموزش فنی و حرفه ای : روش ها، فنون تدریس و فنون اجرای دوره ها در آموزش های فنی و حرفه ای، سنجش و ارزشیابی آموزش و مهارت، سند راهبردی مهارت و فناوری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش های فنی و حرفه ای

کارشناس اوقاف : حقوق اساسی و اداری، حقوق ثبت، حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی، متون فقه

متخصص پرتودرمانی : رادیو بیولوژی، شیمی درمانی، فیریک رادیو تراپی

کارشناس بررسی عملیات : اقتصاد مهندسی، آمار و احتمالات، برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی، تحقیق در عملیات

کارشناس فنون : آشکارسازیو دزیمتری پرتوها، فیزیک بهداشت پرتوها، فیزیک راکتور، فیزیک هسته ای

کارشناس علوم : بیوشیمی، بیوفیزیک، میکروبیولوژی

مهندسی برق : سیستم های کنترل خطی، ماشین های الکتریکی، مدار الکتریکی

کارشناس فناوری اطلاعات : سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری، مدیریت بانک های اطلاعاتی، هوش مصنوعی

کارشناس امور پردازش اطلاعات ثبت احوال : امنیت فناوری اطلاعات، شبکه های کامپیوتری، مبانی پایگاه داده و ساختار فایل، مدیریت هویت- هویت الکترونیکی

کارشناس بازرس کار : استاتیک و ترمودینامیک، تحلیل سیستم های انرژی و مدل سازی انرژی، علم مواد و تحلیل سازه، مقاومت مصالح

کارشناس بهداشت دام و فرآورده های دامی : اپیدمیولوژی، بازرسی بهداشت گوشت و فرآورده های دامی، بیماری های دام و طیور، آبزیان و زنبور عسل، مدیریت بهداشتی و ایمنی زیستی پرورش دام و طیور و آبزیان

کارشناس آمار موضوعی : احتمال و کاربرد آن، رگرسیون، روش های نمونه گیری، مفاهیم و روش های آماری

کارشناس امور پژوهشی : آمار و کاربرد آن در علوم انسانی، جامعه شناسی سازمان ها، روش تحقیق، مبانی و نظریه های جامعه شناسی

مامور حراست : اخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی، حقوق اساسی و اداری، مبانی حفاظت، مبانی سازمان و مدیریت

کارشناس امور استاندارد و تحقیقات صنعتی : احتمالات و آمار مندسی، کنترل کیفیت، مدیریت کیفیت و قوانین و مقرارت استانداردسازی

کارشناس زمین شناسی و ژئوفیزیک : زمین شناسی اقتصادی و دور سنجی، زمین شناسی ساختمانی و ایران، ژئوشیمی و ژئوفیزیک اکتشافی، سنگ شناسی و رسوب شناسی، زیست محیطی و دیرینه شناسی

کارتوگراف : دورسنجی، ژئومورفولوژی (عمومی و ایران)، کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی، منابع و مسایل آب ایران

کتابدار : آمار و روش تحقیق در کتابداری و اطلاع رسانی، فناوری اطلاعات و نظام های ذخیره و بازیابی، مبانی کتابداری و اطلاع رسانی، مدیریت و برنامه ریزی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

نشر برتر

انتشارات "نشر برتر" یکی از کامل ترین و تخصصی ترین آرشیوهای کتب استخدامی کشور را دارا می باشد و با سابقه و تجربه ای گرانبها می تواند بهترین مشاور در مراحل آماده سازی آزمون های استخدامی به شمار آید.

دیدگاه ها

در بحث درباره این مقاله شرکت کنید.

نشر برتر