استخدام شرکت فولاد بوتیای ایرانیان

شرکت های فولاد زیادی در کشور وجود دارد که برای جذب نیروی انسانی مورد نیاز خود آزمون برگزار می نمایند و یکی از آنها شرکت فولاد بوتیای ایرانیان می باشد که در سال های گذشته آزمون داشته است. نشر برتر اخبار مربوط به آنها را مورد بررسی قرار می دهد و علاوه بر آن برای مطالعه داوطلبان این آزمون های استخدامی محصولی کامل متشکل از نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد در نظر گرفته است که برای هر آزمون استخدامی مناسب می باشد. استخدام شرکت فولاد بوتیای ایرانیان در این بخش اخبار استخدامی نشر برتر بررسی و همه اخبار مربوط به آن به اطلاع داوطلبان رسانده می شود.


استخدام شرکت فولاد بوتیای ایرانیان سال 1399

99/11/15 (نتایج آزمون شرکت فولاد بوتیای ایرانیان)

به اطلاع داوطلبان آزمون شرکت فولاد بوتیای ایرانیان سال 1399 رسانده می شود که نتایج این آزمون اعلام شده است.


99/6/29 (نتایج آزمون شرکت فولاد بوتیای ایرانیان)

کارت ورود به جلسه آزمون استخدام شرکت فولاد بوتیای ایرانیان سال 99 از تاریخ 99/6/30 قابل دریافت است.


99/4/16 (آزمون شرکت فولاد بوتیای ایرانیان)

شرکت فولاد بوتیای ایرانیان تعداد بیش از 400 نفر را برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در مقاطع دیپلم، کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد با برگزاری آزمون جذب می نماید. داوطلبان می توانند تا تاریخ 99/5/1 در این آزمون ثبت نام کنند.

رشته های مورد نیاز آزمون شرکت فولاد بوتیای ایرانیان سال 99 : دیپلم (کلیه گرایش ها) ، فوق دیپلم (مکانیک، برق، متالورژی، شیمی) ، کارشناسی (برق، مکانیک، صنایع، مدیریت صنعتی، حسابداری، مدیریت بازرگانی، ایمنی صنعتی، متالورژی، شیمی) ، کارشناسی ارشد (متالورژی، شیمی)


استخدام شرکت فولاد بوتیای ایرانیان سال 1397

97/5/21 (نتایج آزمون شرکت فولاد بوتیای ایرانیان سال 97)

نتایج آزمون شرکت فولاد بوتیای ایرانیان که در سال 1397 برگزار گردید اعلام شده است.


97/3/27 (آزمون شرکت فولاد بوتیای ایرانیان سال 97)

شرکت فولاد بوتیای ایرانیان در سه مقطع دیپلم، کاردانی و کارشناسی جذب نیرو دارد که با برگزاری آزمون، نفرات مورد نیاز خود را پذیرش می کند. از تاریخ 97/3/27 تا تاریخ 97/4/10 داوطلبان می توانند در آزمون شرکت فولاد بوتیای ایرانیان ثبت نام نمایند.

رشته های این آزمون استخدامی : دیپلم (ریاضی فیزیک، تجربی، مکانیک، جوشکاری، متالوژی، برق، کامپیوتر) ، فوق دیپلم (مکانیک، برق، کامپیوتر، شیمی) ، کارشناسی (برق، مدیریت، صنایع، ایمنی صنعتی، علوم اجتماعی)

نشر برتر

انتشارات "نشر برتر" یکی از کامل ترین و تخصصی ترین آرشیوهای کتب استخدامی کشور را دارا می باشد و با سابقه و تجربه ای گرانبها می تواند بهترین مشاور در مراحل آماده سازی آزمون های استخدامی به شمار آید.

دیدگاه ها

در بحث درباره این مقاله شرکت کنید.

نشر برتر