هزینه پست شما رایگان شد (فقط تا پایان خرداد)

استخدام سازمان جنگلها و مراتع

اخبار استخدامی برای داوطلبان بسیار اهمیت دارد و یکی از این اخبارهای انتشارات نشر برتر در مورد استخدام سازمان جنگلها و مراتع می باشد که همه اطلاعیه ها و اخبار استخدامی این سازمان را داوطلبان می توانند بطور کامل مطلع گردند. سازمان جنگلها و مراتع در سال های گذشته آزمون استخدامی داشته اند و نیروی انسانی مورد نیاز خود را جذب نمودند. اخبار همه این آزمون های برگزار شده و آزمون های جدید در اختیار داوطلبان قرار می گیرد تا از همه اطلاعیه های آن مطلع شوند. انتشارات نشر برتر با گردآوری منابع آزمون های گذشته توانسته است کتاب های بسیار خوبی را برای داوطلبان در نظر بگیرد. برای آزمون استخدامی این سازمان، انتشارات نشر برتر کتابی که متشکل از سوالات استخدامی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری می باشد را پیشنهاد می دهد. این خبر یکی از خبرهای آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی به شمار می آید و جدیدترین اطلاعیه های آزمون فراگیر را هم داوطلبان می توانند مشاهده نمایند.


استخدام سازمان جنگلها و مراتع

1400/3/10 (آزمون استخدام سازمان جنگل ها سال 1400)

سازمان جنگل ها یکی از دستگاه های جذب نیرو در نهمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی می باشد که بیش از 800 نیرو را این سازمان استخدام خواهد نمود. جذب این تعداد توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته شده است.


99/12/27 (استخدام بیش از 900 نفر در سازمان جنگلها)

در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال 1400 دستگاه های زیادی جذب نیرو دارند که یکی از آنها سازمان جنگلها به شمار می آید که قرار است بیش از 900 نفر از طریق آزمون در این سازمان جذب شوند.


98/6/17 (نتایج ششمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی)

نتایج نهایی ششمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی که در سال 97 برگزار گردید اعلام شده است. سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در این آزمون جذب نیرو داشته و داوطلبان می توانند نتایج را مشاهده نمایند. داوطلبان پذیرفته شده آزمون استخدامی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری باید از تاریخ 98/7/1 برای ادامه روند استخدام به پایگاه اینترنتی این سازمان مراجعه داشته باشند.


98/2/15 (نتایج اولیه آزمون استخدام سازمان جنگل ها)

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در ششمین آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی سال 97 جذب نیرو داشته است که نتایج اولیه این آزمون مشخص گردید.


97/10/29 (ششمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی)

خبر آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال 97 منتشر شده است که این استخدام، ششمین آزمون فراگیر می باشد و دستگاه های بسیار زیادی در آن جذب نیرو دارند. یکی از دستگاه های اجرایی این آزمون، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری است که از طریق آن نیروی انسانی مورد نیاز خود را جذب می نماید.

فهرست شغل محل های سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری

  • حسابدار
  • کارشناس آبخیزداری
  • کارشناس اطلاعات جغرافیا و سنجش از دور
  • کارشناس امور اداری
  • کارشناس امور زمین
  • کارشناس برنامه و بودجه
  • کارشناس تحلیلگر سیستم
  • کارشناس ترویج کشاورزی
  • کارشناس جنگل و مرتع
  • کارشناس حقوقی
نشر برتر

انتشارات "نشر برتر" یکی از کامل ترین و تخصصی ترین آرشیوهای کتب استخدامی کشور را دارا می باشد و با سابقه و تجربه ای گرانبها می تواند بهترین مشاور در مراحل آماده سازی آزمون های استخدامی به شمار آید.

دیدگاه ها

در بحث درباره این مقاله شرکت کنید.

نشر برتر