هزینه پست شما رایگان شد (فقط تا 5 تیر ماه )

استخدام سازمان تامین اجتماعی

اخبار استخدامی انتشارات نشر برتر در این قسمت به استخدام سازمان تامین اجتماعی اختصاص دارد و داوطلبان همه اخبار و اطلاعیه های این استخدام را می توانند مشاهده نمایند. تامین اجتماعی از سازمان هایی می باشد که در این سال های جذب نیرو بسیار زیادی داشته است و انتشارات نشر برتر داوطلبان آن را از همه اخبار آزمون های استخدامی این سازمان مطلع نموده و منابع بسیار خوبی برای مطالعه آنها در نظر گرفت. یک کتاب که متشکل از همه نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی می باشد را انتشارات نشر برتر برای داوطلبان آماده کرده و برای آزمون های استخدامی جدید این سازمان بسیار مناسب خواهد بود.


استخدام سازمان تامین اجتماعی

99/8/26 (نتایج آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی سال 99)

به اطلاع داوطلبان آزمون سازمان تامین اجتماعی سال 99 رسانده می شود که نتایج این آزمون مشخص شده است.


99/5/13 (آزمون استخدام تامین اجتماعی)

سازمان تامین اجتماعی با برگزاری آزمون و مصاحبه ، نیرو جذب می نماید که ثبت نام آن از تاریخ 99/5/13 تا 99/5/26 صورت می گیرد. آزمون مورد نظر در تاریخ 99/6/21 برگزار خواهد شد.

عناوین شغلی آزمون استخدامی تامین اجتماعی : کارشناس حقوقی ، کارشناس آزمایشگاه ، دندانپزشک ، پرستار ، ماما ، کارشناس اتاق عمل ، کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی ، کارشناس بهداشت محیط ، کارشناس بهداشت حرفه ای ، کارشناس پرتوشناسی ، کارشناس بینایی سنجی ، کارشناس تجهیزات پزشکی ، کارشناس توانبخشی فیزیکی ، پزشک عمومی ، کارشناس هوشبری ، مددکار بهداشتی و درمانی ، داروساز ، کارشناس امور اداری ، کارشناس امور مالی ، کارشناس تغذیه ، کارشناس فناوری اطلاعات ، کارشناس امور بیمه ای ، کارشناس آمار و اطلاعات ، کارشناس فنی و مهندسی ، متصدی پذیرش، اطلاعات و آمار ، دکتری علوم آزمایشگاهی


97/10/18 (نتایج آزمون سازمان تامین اجتماعی سال 97)

نتایج آزمون استخدامی تامین اجتماعی که در سال 97 برگزار گردید اعلام شده است.


97/6/3 (آزمون استخدامی تامین اجتماعی سال 97)

سازمان تامین اجتماعی در سال 97 جذب نیرو دارد که برای این کار، آزمون و مصاحبه برگزار خواهد نمود و تاریخ ثبت نام آن برای داوطلبان 97/6/4 تا 97/6/13 می باشد.

عنوان شغلی هایی که سازمان تامین اجتماعی در آزمون سال 97 در نظر دارد : کارشناس امور مالی ، کارشناس امور اداری ، کارشناس فناوری اطلاعات ، کارشناس حقوقی ، کارشناس امور بیمه ای ، دکتری علوم آزمایشگاهی ، کارشناس تغذیه ، کارشناس هوشبری ، کارشناس شنوایی سنجی ، کارشناس مامایی ، کارشناس پرستاری ، کارشناس اتاق عمل ، کاردان اتاق عمل ، کارشناس پرتوشناسی ، کارشناس بینایی سنجی ، کارشناس توانبخشی فیزیکی ، کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی ، کارشناس تعمیرات تجهیزات پزشکی ، کاردان آزمایشگاه تشخیص طبی ، متصدی پذیرش و اطلاعات و آمار ، بهیار ، بهدار ، متصدی خدمات اداری ، متصدی خدمات دارویی


97/3/23 (آزمون سازمان تامین اجتماعی سال 97)

سازمان تامین اجتماعی در استان های اصفهان، سمنان، فارس، کردستان و کرمانشاه نیروی انسانی مورد نیاز خود را جذب می نماید که داوطلبان باید برای این جذب در آزمون و مصاحبه حضور یابند. ثبت نام این آزمون از تاریخ 97/3/29 تا تاریخ 97/4/4 انجام می شود. کارشناس امور مالی، کارشناس امور اداری، کارشناس فناوری اطلاعات، پزشک عمومی، کارشناس مسئول آزمایشگاه تشخیص طبی، کارشناس مسئول داروخانه، دندانپزشک، کارشناس مامایی، کارشناس پرستاری، کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی، متصدی پذیرش و اطلاعات و آمار، بهیار، متصدی خدمات دارویی، متصدی خدمات اداری، منشی پزشکی، متصدی خدمات عمومی از عنوان شغلی های این آزمون به شمار می آیند.


 

نشر برتر

انتشارات "نشر برتر" یکی از کامل ترین و تخصصی ترین آرشیوهای کتب استخدامی کشور را دارا می باشد و با سابقه و تجربه ای گرانبها می تواند بهترین مشاور در مراحل آماده سازی آزمون های استخدامی به شمار آید.

دیدگاه ها

در بحث درباره این مقاله شرکت کنید.

نشر برتر