هزینه پست شما رایگان شد (فقط تا 5 تیر ماه )

منابع تخصصی سومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی (سال 1395)

در این مقاله که مربوط به منابع تخصصی سومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی برگزار شده سال 95 است دروس همه خوشه های شغلی بطور کامل بیان می شود تا داوطلبان آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی جدید از منابع تخصصی خوشه شغلی خود در آزمون های قبلی کاملا شناخت پیدا نمایند. نشر برتر منابع آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی را به ترتیب از سال 94 تا جدیدترین معرفی می نماید.

هر خوشه شغلی از دروسی بعنوان منابع تخصصی متشکل است که داوطلبان در بخش تخصصی آزمون استخدامی فراگیر آنها را باید جوابگو باشند. منابع تخصصی آزمون های استخدامی فراگیر جدید همانند منابع تخصصی آزمون های استخدامی قبلی می باشد که در این مقاله به منابع استخدامی خوشه های شغلی آزمون استخدامی فراگیر سال 95 اشاره می شود.

منابع تخصصی سومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال 1395 تحت عنوان سومین آزمون استخدامی فراگیر تعداد 123 خوشه شغلی وجود داشته است که داوطلبان هر یک از آنها دروسی را در بخش تخصصی این آزمون داشته اند که در ادامه نام برده خواهند شد. آزمون استخدامی فراگیر سال 95 را با جزئیات می توانید در بخش اخبار مشاهده بفرمایید.

منابع سومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال 95

تقریر نویس : حقوق اداری، حقوق اساسی، آیین نگارش حقوقی، آیین دادرسی

امور اداری : تئوریهای مدیریت و تجزیه و تحلیل سیستمها، مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، تئوریهای مدیریت دولتی، حقوق اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری

کارشناس حقوقی : حقوق (مدنی، تجارت و اداری)، حقوق جزا (عمومی و اختصاصی)، آیین دادرسی (مدنی و کیفری)

روابط عمومی : اصول روابط عمومی، مبانی ارتباطات اجتماعی، مبانی سازمان و مدیریت، آیین نگارش در روزنامه نگاری و روابط عمومی

شبکه و سخت افزار : معماری کامپیوتر، شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه، مدارهای منطقی و الکترونیکی

امور مالی : اصول حسابداری، حسابداری دولتی، حسابداری مالی، بودجه

کاردانی دامپزشکی : بیماریهای دام و طیور، مدیریت بهداشتی پرورش دام و طیور، بهداشت عمومی و مواد غذایی با منشأ دامی، پیشگیری و واکسیناسیون دام و طیور

کارشناس ازمایشگاه : میکروبیولوژی اختصاصی (باکتری، ویروس، انگل و قارچشناسی)، روشهای آزمایشگاهی کنترل کیفی (غذا، دارو و فراوردههای بیولوژیکی)، ایمنی و کلینیکال پاتولوژی، نمونه برداری و مدیریت آزمایشگاه

دامپزشک و کارشناس بیماریهای دامی : بیماریهای دام و طیور، آبزیان و زنبورعسل، اپیدمیولوژی و ایمنی شناسی کاربردی، مدیریت بهداشتی و ایمنی زیستی پرورش دام، طیور و آبزیان، بازرسی گوشت و بهداشت فرآورده های دامی

کارشناس برنامه ریزی : مبانی و اصول برنامه ریزی و مدیریت، برنامه ریزی استراتژیک، آمار و احتمال کاربردی، مدلهای تصمیم گیری و خط مشی گذاری کمی و کیفی، برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

کارشناس تحلیل گر و برنامه نویس سیستم : تحلیل و طراحی سیستم، پایگاه داده ها، زبان های برنامه نویسی

امور مالیاتی : حسابداری عمومی، حسابداری صنعتی، مالیه عمومی و قوانین و مقررات مالیاتی، اقتصاد خرد و کلان

کارشناس امور فرهنگی : مبانی و نظریه های فرهنگی، مدیریت سازمان های فرهنگی، مبانی سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی، انسجام ملی و تنوع فرهنگی

مراقب امور تامینی و تربیتی : آشنایی با آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، قانون مجازات اسالمی (مواد 1 تا 100)، آیین دادرسی کشوری (مواد 484 تا 559)

بررسی اسناد و مدارک : روش تحقیق، شناسایی و مطالعه اسناد و کتیبه ها، مدیریت اسناد و گزارش نویسی، فهرست نویسی نسخه های خطی و اسناد تاریخی، کلیات مبانی علم تاریخ

کارشناس مطالعات اقتصادی : مسائل اقتصاد ایران، اقتصاد خرد و کلان، آمار و اقتصادسنجی، زبان تخصصی

برق : مدار الکتریکی، ماشین های الکتریکی، الکترونیک، بررسی سیستم های قدرت

کارشناس بهداشت دام و فراورده های دامی : بیماری های دام و طیور، آبزیان و زنبورعسل، اپیدمیولوژی، مدیریت بهداشتی و ایمنی زیستی پرورش دام و طیور و آبزیان، بازرسی بهداشت گوشت و فرآورده های دامی

کارشناس امور اموزش : مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، روش تحقیق و آمار، تئوریهای مدیریت (رفتار سازمانی، منابع انسانی، اصول مدیریت)، سنجش و اندازه گیری

کارشناس امار موضوعی : مفاهیم و روشهای آماری، احتمال و کاربرد آن، رگرسیون، روشهای نمونه گیری

کارشناس امور پژوهشی : اقتصاد خرد و کلان، اقتصادسنجی، آمار و روش تحقیق

کارشناس ورزش : فیزیولوژی ورزش، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، مدیریت برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی، آناتومی

مهندس تأسیسات : تهویه مطبوع تابستانی، تأسیسات حرارت مرکزی، تأسیسات بهداشتی ساختمان، تأسیسات الکتریکی ساختمان، تعمیر و نگهداری تأسیسات ساختمان

مکانیک : مقاومت مصالح و طراحی اجزای مکانیکی، ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت، دینامیک و ارتعاشات

امور هنری : مبانی هنرهای تجسمی، مطالعات تطبیقی هنر، نقد و تحلیل تصویر

مددکار اجتماعی : مبانی و نظریه های جامعه شناسی، روش تحقیق و آمار، مددکاری اجتماعی، آسیب شناسی اجتماعی

دندانپزشک : بیماری های دهان، فک و صورت، جراحی دهان، فک و صورت، رادیولوژی دهان فک و صورت، سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، پریو، دندانپزشکی کودکان

مترجم زبان انگلیسی : دستور زبان، واژگان، درک مطلب

امور دارویی : کنترل فیزیکی و شیمیایی داروها، کنترل میکروبی داروها، فارماسیوتیکس، داروشناسی

امور روانی : روانشناسی عمومی و شخصیت، آزمون های روانی و اصول روانسنجی، نظریه های مشاوره و روان درمانی، آسیب شناسی روانی

اپراتور : مبانی رایانه و برنامه سازی، شبکه های کامپیوتری، سیستم های عامل، سخت افزار، پایگاه داده ها

پرستار : مادران و نوزادان ـ کودکان، روان پرستاری، بهداشت جامعه، بخش های ویژه، مدیریت، داخلی جراحی

امور رادیولوژی : فیزیک رادیولوژی تشخیصی، فیزیک پرتوها، رادیوبیولوژی و حفاظت، تکنیکهای رادیوگرافی، ثبت و نمایش تصویر، مواد حاجب

امور تغذیه : اصول تغذیه، بهداشت و میکروبیولوژی مواد غذایی، تغذیه درمانی، تغذیه در دوران های مختلف زندگی و بیماری های ناشی از سوءتغذیه، ارزیابی وضعیت تغذیه

این مقاله در حال آپدیت می باشد … شما عزیزان جهت سفارش کتاب سوالات استخدامی دستگاه های دولتی می توانید با مراجعه به فروشگاه کامل ترین مجموعه کشور را تهیه و موفقیت خود را تضمین نمائید.

نشر برتر

انتشارات "نشر برتر" یکی از کامل ترین و تخصصی ترین آرشیوهای کتب استخدامی کشور را دارا می باشد و با سابقه و تجربه ای گرانبها می تواند بهترین مشاور در مراحل آماده سازی آزمون های استخدامی به شمار آید.

دیدگاه ها

در بحث درباره این مقاله شرکت کنید.

نشر برتر